Hamburger

Luke & Serena

Serena Merchant

and

Luke Fritz

July 16, 2023

Aurora, IL
40 days40 d35 minutes35 min20 seconds20 s