Sydney & Andrew

Sydney & Andrew Wedding Registry

Sydney & Andrew

September 23, 2016

“You have not chosen one another, but I have chosen you for one another.”